کالای فیزیکی

زبان بدن در هنر

زبان بدن در هنر
کالای فیزیکی

زبان بدن در هنر

۲۵٫۰۰۰تومان
گیلیان ولف
فاطمه کاوندی
نظر
اضافه به سبد خرید

جزئیات فراوان برای دیدن
موضوعات فراوان برای گفتگو
شیوه‌ای مناسب برای آشنایی با هنر
هنر برای همه...

آیا دوست دارید تصاویری را طراحی یا نقاشی کنید؟ آیا دوست دارید، چیزهایی که در اطراف‌تان می‌بینید را بکشید، یا از تخیل‌تان کمک بگیرید؟ هنرمندان از هر دو شیوه استفاده می‌کنند و بسیاری از آنها از طریق تصاویر به قصه‌گویی می‌پردازند.
هنرمندان، برای آن‌که متفاوت نگاه کردن به چیزها را به شما نشان دهند، شیوه‌های خلاقه‌ی فراوانی دارند. صفحات این کتاب‌ها را ورق بزنید تا به بعضی از رموز آنها پی ببرید.
هنرمندان با استفاده از مهارت خود شیوه‌ی نگاه کردن ما به اشیاء را به بازی می‌گیرند. ما نیز از اینکه آنها با مهارت و هوش سرشار خود فریب‌مان می‌دهند، لذت می‌بریم.
شجاع باشید و نترسید. با هنر تجربه کنید. روزی، شما نیز راه‌های تازه‌ای برای دیدن به دنیا خواهید آموخت، درست مانند هنرمندان که همواره در طول تاریخ راه‌های نویی یافته‌اند.

هر تابلو نقاشی یا اثر هنری قصه‌ای دارد. با کشف قصه‌ها و مضامین درونی هر اثر، دنیایی در پیش‌روی ما قرار می‌گیرد که نگاه ما را به زندگی اطراف‌مان تغییر می‌دهد. به مرور یاد می‌گیریم که زیبایی‌ها را انتخاب کرده و آن‌ها را به زندگی خود وارد کنیم. خانه و محل کار و زندگی خود را زیباتر کنیم و دنیایی جدید کشف کنیم.
دستیابی به دانش درک آثار هنری، با تجزیه و تحلیل آثار مهم در تاریخ هنر و نگاه کردن مداوم به آثار هنری ممکن می‌شود. پس خوب نگاه کنیم و جستجوگرانه معنای نهفته در آن‌ها را بیابیم. گفتگو درباره آثار هنری و شناخت اهمیت آن اگر از هنگام کودکی آغاز شود با درک وسیع‌تری از جهان همراه می‌شود.
با خواندن مجموعه "نگاه کن" که برای همه‌ی گروه سنی، به ویژه کودکان و نوجوانان تدوین و نگارش شده است، نگاه‌مان به آثار هنری تغییر خواهد کرد.