درباره ما

کتابکده رستاک؛ با هر کتاب رویشی

مثل اينكه هر روز براي خارج شدن از خانه لباس جديدي بپوشي، براي هر روز از زندگي انديشه‌اي جديد در سر داشته باش. هر لحظه به تجسم زندگي‌هاي ناشناخته بپرداز و به جاي آدم‌هاي سرتاسر دنيا زندگي كن. يك روز حتي روي تمام اسباب و اثاثيه فكرت، پارچه سفيدي پهن كن و از خانه بيرون بزن. جايي براي فكر كردن و آرام بودن. براي اينكه خودت باشي.

اين زمان‌هاست كه از كنج انديشه‌ات شاخه‌ا‌ي تازه‌ روييدن مي‌گيرد. شاخه‌اي ظريف، آبشخور بكرترين و زلال‌ترين چشمه‌ي انسانيت. گنجينه‌اي مي‌بايد در خور اَندك اَندك پروراندن اين تازه روییده. مخزني كه دربرگيرنده‌ي انديشه‌هاي ناب باشد. حاصل تجربه‌ها و افكار انسان‌هاي ارزشمند. درآمیختن با کتاب و موسیقی و فیلم.

از هر کدام اندیشه‌ای نو فراگرفتن

و آغازگر رویش بودن.