کالای فیزیکی

وقتی کره زمین را خوردیم

وقتی کره زمین را خوردیم

وقتی کره زمین را خوردیم

ناموجود
اضافه به سبد خرید

زمین باغ سحرآمیزی نیست که آدم‌ها بدون ترس از تمام شدنش از آن مصرف کنند!

این کتاب قصه‌ای است که با خواندن آن، بچه‌ها بیش از پیش بخواهند کره زمین را درست‌تر ببینند.

نویسنده در این کتاب روند تخریب محیط زیست و بهره‌کشی از طبیعت و زمین را با تعبیر هوشمندانه‌ای بیان می‌کند؛ «خوردن کره‌ی زمین» از سوی گروهی خاص از مردم آغاز نشده و چندین نسل پیاپی است که ادامه دارد، اما با گذشت زمان شتاب بیش‌تری می‌گیرد و این نوع آسیب به محیط‌زیست، افزون بر دیگر موجوات زنده‌ گریبان انسان و نسل‌های آینده‌ی او را نیز خواهد گرفت و این یعنی ضرورت توجه به اهمیت مفهوم بسیار حیاتی توسعه‌ی پایدار.
کتاب با یک پایان‌بندی بسیار معنادار، مسئولیت کودکان را برای حفظ محیط زیست به خاطر زندگی بهتر برای خود و نسل‌های آینده، به آن‌ها یادآور می‌شود و ناامیدی و وحشت احتمالی مخاطب را از ویرانی و نابودی سیاره‌ی زمین و موجودات زنده‌ای که بر آن زندگی می‌کنند، از راه اشاره به توانایی او برای مشارکت در حفظ کره‌ی زمین به خاطر همه‌ی موجودات زنده، از او دور می‌کند.