کالای فیزیکی

سرکلاس با کیارستمی

سرکلاس با کیارستمی

سرکلاس با کیارستمی

۳۰٫۰۰۰تومان
پال کرونین
سهراب مهدوی
نظر
اضافه به سبد خرید

"سرکلاس با کیارستمی" که با زبانی خودمانی به ثبت کارگاه یک هفته‌ای و بده بستان میان شاگرد و آموزگار پرداخته است، در حقیقت برداشت‌ها و گزیده‌ها‌ی به دقت غربال شده‌ی درس‌هایی که در این کارگاه‌ها به شاگردان آموخته می‌شود، تغییر نگاه به پیرامون و کشف زبان تازه از سینما است. نگارنده با این کتاب ادای دینی به عباس کیارستمی کرده تا با کشف نگاه او به هستی ما را در شناخت این چهره فرهیخته‌ی سینمای جهان یاری رساند.