کالای فیزیکی

زندگی در مرگ

زندگی در مرگ
کالای فیزیکی

زندگی در مرگ

۷۳٫۰۰۰تومان
سو بلک
راضیه خشنود
مشکی
اضافه به سبد خرید

ما تولد را آغاز زندگی می‌دانیم و مرگ را پایان طبیعی‌اش. ولی اگر مرگ فقط آغاز مرحله دیگری از هستی باشد چه؟ هر عقیده‌ای که داشته باشیم، زندگی و مرگ بی‌شک حلقه‌های جدانشدنی یک زنجیره هستند. یکی بدون دیگری وجود ندارد و نمی‌تواند وجود داشته باشد، از آنجا که در نهایت راهی برای پیشگیری آن نداریم، شاید بهتر باشد روی بهبود فاصله میان تولد و مرگ (زندگی مان) و لذت بردن از آن تمرکز کنیم.

سو بلک یکی از کالبدشناسان و انسان شناسان قانونی پیشرو در جهان است. مهارت او در حل بسیاری از پرونده‌های جنایی مهم حیاتی بوده است. وی در سال 1999 انسان شناس قانونی ارشد در پروژه تیم پزشکی قانونی بریتانیا برای تحقیقات جنایات جنگی در کوزوو بود. پس از سونامی سال 2004 از اولین دانشمندان پزشکی قانونی بود که برای کمک به تشخیص هویت اجساد به تایلند سفر کرد.

سو بلک هر روز با مرگ روبرو می‌شود. این استاد آناتومی و انسان شناس پزشکی قانونی، در آزمایشگاهش، در صحنه‌های جرم، قتل و قطع عضو و هنگام بررسی مرگ و میرهای جمعی ناشی از جنگ، حادثه و یا بلایای طبیعی روی اجساد و بقایای فانی تمرکز می‌کند. او در این کتاب از چهره‌های بی‌شمار مرگ که به خوبی می‌شناسد، پرده بر می‌دارد و توضیح می‌دهد که علم تا چه اندازه پیشرفت کرده و از کارش چه چیزهایی آموخته است.

این کتاب همان قدر که درباره مرگ است درباره زندگی هم هست؛ آن بخش‌های جدانشدنی یک کل به هم پیوسته. انتظار داریم کتابی در موضوع مرگ غم‌انگیز و یا هولناک باشد، اما این کتاب نه غم‌انگیز است نه هولناک. روایت‌های این کتاب به اندازه بهترین رمان‌های جنایی جذابند. با اینکه چیزهای زیادی درباره مرگ هست که برای ما ناشناخته باقی خواهد ماند، اما سو بلک به عنوان شاهد خبره، آگاه‌ راهنمایی برای عبور از آخرین مرز زندگی‌ست.