کالای فیزیکی

ذهن ذن، ذهن آغازگر

ذهن ذن، ذهن آغازگر

ذهن ذن، ذهن آغازگر

۲۸٫۰۰۰تومان
شونریو سوزوکی
علی ظفرقهرمانی نژاد
بیدگل
اضافه به سبد خرید

هر وجودی در طبیعت، هر وجودی در دنیای انسان‌ها و هر اثر فرهنگی که ما خلق می‌کنیم، چیزی است که کمابیش به ما بخشیده شده یا به ما بخشیده می‌شود. ولی چون همه چیز در اصل یکی است در واقع ما همه چیز را از طرف خود می‌بخشیم. لحظه به لحظه چیزی خلق می‌کنیم و لطف زندگی ما به همین است.

ذهن ذن یکی از آن عبارت‌های معماگونی است که معلمان ذن به کارش می‌برند تا تو را متوجه خودت کنند، تا از کلام فراتر روی و ببینی ذهن و هستی تو چه هستند. هدف کل آموزش ذن همین است که حیرانت کند و بتوانی با ژرف‌ترین جلوه سرشت خویش به آن حیرانی پاسخ دهی.