کالای فیزیکی

حرکت در مه

حرکت در مه

حرکت در مه

۹۸٫۰۰۰تومان
محمدحسن شهسواری
چشمه
اضافه به سبد خرید

نگارش و مطالعه‌ی چنین کتابی درباره‌ی رمان نویسی بنا به کدام نیاز ضرورت دارد؟

یک مثال منظورم را روشن‌تر می‌کند: با تجربه برآمده از برگزاری کارگاه‌های رمان‌نویسی مرا متقاعد کرده است که مشکل اصلی نویسندگان ما ندانستن تکنیک و قواعد نویسندگی نیست؛ شیوه زندگی کردن و اندیشیدن همچون یک نویسنده است.

اما از تحقیقات علمی هم که بگذریم، می‌دانیم که رمان‌نویسی هنر است و هنر قرار است وجوه ناشناخته از زندگی را عیان کند و وجوه ناشناخته یعنی وادی پر ابهامی که تاکنون پای کسی به آن نرسیده است. پس چطور می‌توان در این سرزمین گام گذاشت؟