کالای فیزیکی

ترجمه‌ی تنهایی: نوشته هایی از سینما

ترجمه‌ی تنهایی: نوشته هایی از سینما

ترجمه‌ی تنهایی: نوشته هایی از سینما

۴۵٫۰۰۰تومان
صفی یزدانیان
چشمه
اضافه به سبد خرید

این آینه‌یی که از بود خود آگاه نیست،

مگر آن دم که در او درنگرند

ترجمه‌ی تنهایی نوشته‌هایی گاهاً عاشقانه که با شعف پیش دوستی اعتراف می‌کنی که به کسی دل بسته‌ای و یا طریقی از دیدن و اندیشیدن درباره‌ی فیلم را پیشنهاد می‌کند. نوشته‌هایی که از یک لحظه موسیقی، یک چهره، یک نگاه و حتی از اندیشه گفتن یک جمله آغاز شده است.