کالای فیزیکی

از نشانه های تصویری تا متن

از نشانه های تصویری تا متن

از نشانه های تصویری تا متن

۴۴٫۹۰۰تومان
بابک احمدی
مرکز
اضافه به سبد خرید

هر تصویر از نشانه‌ای یا مجموعه‌ای از نشانه‌ها شكل گرفته است. چگونه به معنای این نشانه‌ها پی می‌بریم؟ دلالت دسته‌ای از نشانه‌ها را انگار بنا به قراردادهایی پذیرفته‌ایم، یعنی در مورد آنها با دیگران نظر مشتركی داریم؛ اما بر سر معنای نشانه‌های دیداری بسیاری با تماشاگران دیگر هم رای نیستیم. بررسی‌های نظری نشانه‌شناسی مدرن در این مورد راهگشای پرسش‌ها و مباحث مهمی شده است: تصویر چیست؟ چه تفاوتی با چشم‌انداز دیداری و انگاره‌های ذهنی دارد؟ با زبان چه نسبتی دارد؟ معنای مجازیش را چگونه می‌شناسیم؟ متن تصویری و خواندن یا تاویل آن به چه معناست؟‌ مرزهای ارتباط تصویری كجاست؟ آیا می‌توان با تصویر روایت كرد؟ و... زمینه بررسی این كتاب در شرح دستاوردهای نشانه‌شناسی تصویری محدود است به سه هنر نقاشی، عكاسی و سینما.